Çapa Ortodonti'ye Hoş Geldiniz

Diş Hekimlerimiz                   

 

Kliniğimiz ortodonti uzmanları tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Diş Hekimlerimizin bilgileri aşağıdadır:

Burak Aksu, Diş Hekimi Dr. Dt. Burak Aksu
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. ‘Farklı Braket-Kompozit Kaide Bağlantı Yöntemlerinin, Lingual Braket Tutuculuğuna Olan Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi’ isimli doktora tezi ile ‘Ortodontide Bilim Doktoru’ ünvanı aldı. Bu süre içinde 30'dan fazla yurtiçi ve yurtdışı kongrede konuşmacı ve katılımcı olarak bulundu ve yayınlar yaptı. Ortodonti uzmanı olarak çeşitli klinik ve hastanelerde çalıştıktan sonra Özel Çapa Ortodonti Kliniği’nin kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Dişhekimleri Odası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Ortodonti Derneği, ESLO (European Society of Lingual Orthodontics) üyesidir.
Burak Aksu, Diş Hekimi  Burak Aksu, CV Görüntüle


Atilla Çeri, Diş Hekimi Dr. Dt. Atilla Çeri
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu ve 2002 yılında aynı üniversitenin Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. 'Sınıf 1 Sınır Olgularda Çekimli ve Çekimsiz Ortodontik Tedavinin Yumuşak Doku Profiline Etkisinin Karşılaştırılması' isimli doktora tezi ile 'Ortodontide Bilim Doktoru' ünvanı aldı. Çeşitli kliniklerde uzman hekim olarak çalıştıktan sonra Çapa Ortodonti Kliniğinin kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Dişhekimleri Odası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Ortodonti Derneği, üyesidir. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kongre ve eğitim çalışmalarına katılmış ve ortognatik cerrahi tedavisi hakkında çeşitli yayınlar yapmıştır.
Atilla Çeri, Diş Hekimi   Atilla Çeri, CV Görüntüle


Koray Eryılmaz, Diş HekimiDr. Dt. Koray Eryılmaz
Konya Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu aynı yıl Selçuk üniversitesi Protez Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına başladı. Bir sonraki yıl bu bölümden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında doktora çalışmasına başladı. 'Self Etching Primer Kullanılarak Yapıştırılan Lingual Braketlerin Tutuculuğu Üzerinde Tükürük Kontaminasyonu Ve Primere Işık Uygulama İşlemlerinin İn Vitro Olarak Araştırılması' isimli doktora tezi ile 'Ortodontide Bilim Doktoru' ünvanı aldı. Özel Hastane ve kendine ait muayenehanesinin ardından Çapa Ortodonti Kliniğinin kurucu hekimleri arasında yer aldı. İstanbul Dişhekimleri Odası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Ortodonti Derneği, ESLO (European Society of Lingual Orthodontics) üyesidir.
Koray Eryılmaz, Diş Hekimi   Koray Eryılmaz, CV Görüntüle


Tolga Pekperdahcı, Diş HekimiDr. Dt. Tolga Pekperdahcı
Konya Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Protez Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. Bir sonraki yıl bu bölümden ayrılarak 2002 yılında Ankara Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmasına başladı. ‘Self Adeziv Rezin Simanlar İle Konvansiyonel Rezin Simanların İn Vitro Karşılaştırılması’ isimli doktora tezi ile ‘Protetik Diş Tedavisinde Bilim Doktoru’ ünvanı aldı. Birçok yurtiçi ve yurtdışı kongre ve eğitim çalışmalarına katılmış yurtiçi ve yurdışı dergilerde çalışmaları yayınlanmıştır. Konya ve Ankara’da özel kliniklerde kurucu hekimlik yaptıktan sonra 2011 yılında Protez Uzmanı olarak Çapa Ortodonti Ailesine katılmıştır. İstanbul Dişhekimleri Odası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) ve Estetik Diş Akademisi Derneği (EDAD) üyesidir.
Tolga Pekperdahcı, Diş Hekimi   Tolga Pekperdahcı, CV Görüntüle


Ömer Faruk Tan, Diş HekimiDt. Ömer Faruk Tan
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında Yalova’da kendi kliniğinde çalıştıktan sonra İstanbul’da özel bir hastanenin diş kliniği bölümünde başhekimlik yaptı. Halen Çapa Ortodonti Kliniği’nde klinik çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Dişhekimleri Odası ve Türk Dişhekimleri Birliği üyesidir.
Ömer Faruk Tan, Diş Hekimi   Ömer Faruk Tan, CV Görüntüle
Buğra Dosdoğru, Diş HekimiDt. Buğra Dosdoğru
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2008 yılında ‘Diş Hekimliğinde Protetik Tedavide Laser Kullanımı’ konulu tezi ile mezun oldu. Oral cerrahi ve dental implantlarla ilgili çeşitli kongrelere ve kurslara katıldı. Bunlardan bazıları; Washington DC’de yapılan American Academy of osseointegretion 2011 kongresine katılarak ağız içi cerrahi ve implantlar konusunda son gelişmelerini gözlemledi. Kongre sonrası Philadelphia Diş Hekimliği Fakültesi’nde (penn dental medicine) diş hekimliğinde bilgisayar destekli implant uygulamaları kursuna katıldı. Türk Oral İmplantoloji Derneği 2011 Kongresi, Türk Diş Hekimleri Birliği ve İstanbul Diş Hekimleri Odası üyesidir.
Buğra Dosdoğru, Diş Hekimi   Buğra Dosdoğru, CV Görüntüle


Aslıhan Koçak, Diş HekimiDt. Aslıhan Koçak
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldu. ‘Vital ve Devital Dişlerde Beyazlatma Tekniklerinin İncelenmesi’ konulu teziyle fakülteyi bitirdikten sonra Ankara’da özel bir klinikte çalışmalarına devam etmiştir. 2011 yılında Özel Çapa Ortodonti Kliniği’nde çalışmaya başlayan doktorumuz ‘Estetik Dişhekimliği’ ve ‘Kanal Tedavisi’ konusunda çeşitli kongre ve kurslara katılarak kendini bu alanlarda geliştirerek yenilikleri takip etmeye devam etmektedir. İstanbul Dişhekimleri Odası ve Türk Dişhekimleri Birliği üyesidir.
Aslıhan Koçak, Diş Hekimi   Aslıhan Koçak, CV Görüntüle


Diş hekimlerimizin yurt içi ve yurtdışı kongrelerde sunum ve posterleri ve yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Bilimsel gelişmeleri takip etmek amacıyla düzenli olarak eğitim ve kongreler düzenli olarak takip edilmektedir. Bu sayede ortognatik cerrahi de dahil olmak üzere, modern ortodontik tedavi prosedürlerinin tamamı kliniğimizde uygulanabilmektedir.

Kliniğimizde tedavi olan hastalarımızın tedavi planlamaları ve uygulamaları, 3 hekim tarafından ortak yürütülmekte, böylece tedavinin kesintiye uğraması gibi riskler ortadan kaldırılmaktadır. Pazar günleri hariç tüm günlerde kliniğimizde bulunan diş hekimlerimiz, gerekli tüm tedavi isteklerine cevap verebilmektedir.

Kliniğimize gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.