• Ortodonti Ücreti Ne Kadar?

    Ortodontik tedavi maliyeti hakkında, hasta muayenesi yapılmadan herhangi bir maliyet bildirmek zordur. Bunun sebebi, her türlü bozukluğun farklı maliyetlerle tedavi edilmesi, bazen de aynı hastaya farklı tedaviler uygulanabiliyor olmasıdır. Bunun yanında, web siteleri aracılığıyla, kabaca da olsa ortodonti maliyet bilgisi vermek kanunen yasaktır.

    Ortodontik tedavinin maliyetini etkileyen unsurlardan bir tanesi de tedavi uygulayan doktorun tecrübesi ve eğitimidir. İdeal şartlarda ortodontik tedaviyi, üniversitelerin ortodonti bölümlerinde eğitim almış uzman doktorların yürütmesi gerekir. Bunu, Türk Ortodonti Derneği ve Türk Dişhekimleri Birliğinden kontrol edebilirsiniz.

    Ortodonti Fiyatı Üniversite hastaneleri, ortodontik tedavi için bağış ve ücret alabilmektedir. Bunun miktarı kurumdan kuruma değişmektedir. Bazı üniversitelerde, 18 yaşından sonra tedavi ücreti artmaktadır. Bununla birlikte İstanbul'daki üniversitelerde yaklaşık 4-5 sene kadar tedavi sırası verilmektedir. Ek olarak devlet, özel kurumlarda yapılan Ortodontik Tedavileri karşılamamaktadır.

    Ortodonti tedavi maliyetlerini değerlendirirken, doktorunuzun eğitimi, randevulara gidebileceğiniz günler (Bazı doktorlar ayda bir kaç gün çalışmaktadır), size sunulan maliyetin tedavinizin ne kadarını kapsadığı, daha sonra ek maliyetler çıkıp çıkmayacağı, ödeme seçenekleriniz, taksitlendirme imkanları, hafta sonu randevu alabilme durumunuz gibi etkenler Ortodonti Fiyatını belirlemede önemlidir.